Jak vybírat pojištění? Proveďte srovnání

Samozřejmostí při jakékoli cestě do zahraničí by mělo být sjednání komerčního cestovního pojištění. Ani v zemích Evropské unie vám totiž Evropský průkaz zdravotního pojištění, na rozdíl od komerčního cestovního pojištění, nemusí poskytnou dostatečnou pojistnou ochranu.

Vybrat si vhodné cestovní pojištění je jednoduché. Stačí si ujasnit, jaká rizika vám při pobytu v cizině mohou hrozit. Záleží tedy na tom, jakým aktivitám se budete při svém pobytu v zahraničí věnovat a jaké informace máte o cílové destinaci. Od toho se bude odvíjet především to, jak vysoký limit pojistného plnění si zvolíte a zda si připojistíte např. rizikové sporty (potápění, rafting, horolezectví apod.). Pokud váháte mezi více variantami pojištění, zvolte raději pojištění s vyšší pojistnou ochranou.

Vždy byste měli mít sjednáno:

* pojištění léčebných výloh včetně asistenčních služeb (bývají součástí každého cestovního pojištění)

* pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na majetku a na zdraví třetích osob

Pojistnou ochranu můžete rozšířit:

* sjednáním úrazového pojištění

* zvýšením limitů pojistného plnění pro léčebné výlohy

* připojištěním rizikových sportů

* pojištěním stornopoplatků

* pojištěním nevyužité cesty

* pojištěním právní ochrany

* pojištěním zavazadel

Limity pojistného plnění

Doporučujeme uzavřít takové cestovní pojištění, kde limity budou alespoň:

* 1,25 mil. Kč na léčebné výlohy

* 1 mil. Kč na odpovědnost za škody na zdraví a majetku (resp. 500 tis. Kč na majetek)

Výluky z pojištění

Než uzavřete pojistnou smlouvu, seznamte se dobře s pojistnými podmínkami, zvláště pak s výlukami z pojištění. To jsou případy, na které se pojistné krytí nevztahuje. Nejčastěji se jedná např. o tyto situace a případy:

* škoda vznikne následkem požití alkoholu nebo návykové látky

* škoda vznikne následkem úmyslného jednání pojištěného nebo jiné osoby, která tak jednala na základě přesvědčení od pojištěného

* chronické onemocnění nebo nemoci a úrazy, k jejichž vzniku došlo již před sjednáním pojištění

* úkony související s těhotenstvím

Sporty

U základních typů cestovního pojištění jsou kryty pouze běžné rekreační sporty a aktivity. Pokud se chcete při svém pobytu v cizině věnovat byť jen rekreačním sportům, prostudujte si řádně pojistné podmínky. Ne každá pojišťovna např. běžnou lyžařskou turistiku (lyžování, snowboarding apod.) pojistí v rámci základního typu cestovního pojištění. Někdy je potřeba za pojistnou ochranu při těchto aktivitách připlatit.

Mezi rizikové sporty, které je nutné připojistit vždy, patří např. rafting, potápění s dýchacím přístrojem (pozor na rozdílný přístup jednotlivých pojišťoven co se týká maximální hloubky ponoru), jachting, bungee jumping , speleologie, horolezectví, skialpinismus, vysokohorská turistika (pozor na definici, tj. maximální nadmořskou výšku a také na požadované vybavení).

Co se týče rizikových sportů, zde se přístup jednotlivých pojišťoven od sebe výrazně liší. Ne každá pojišťovna vám v rámci širšího balíčku pojištění rizikových sportů nabídne dostatečnou pojistnou ochranu. Jinými slovy, ne každá pojišťovna pojistí vše. Pokud to bude váš případ, řešením může být sjednání individuálního rozsahu pojistné ochrany. Ovšem je velká pravděpodobnost, že vám pojišťovna nevyjde v tomto vstříc, případně vás taková pojistka vyjde draho. Nejlepší je pak sjednat si pojištění u takového ústavu, který vám potřebnou pojistnou ochranu nabídnout dokáže.

Zcela specifické je pak pojištění závodně provozovaných sportů.

POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍ
SROVNÁNÍ